Cytat dnia:  Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło.   Tacyt

Nauczanie - Rachunek sumienia
Rozeznawanie duchowe jest jednym z najważniejszych i wyróżniających elementów duchowości ignacjańskiej. Jest to droga do odkrywania woli Bożej w swoim życiu i realizacji jej w codzienności. Najlepszym zaś środkiem by to rozeznawanie w codzienności osadzić, na nią skierować jest rachunek sumienia. Ignacy zaleca by rachunek sumienia stał się modlitwą codzienną (idąc ściśle za jego wskazaniami należy ją odprawiać dwa razy dziennie) Widzimy zatem już na wstępie różnicę między tym co powszechnie nazywamy rachunkiem sumienia tzn najczęściej przygotowaniem do spowiedzi a ignacjańskim rachunkiem sumienia.
Modlitwa ta zaproponowana przez Św. Ignacego zawiera pięć punktów - nierozdzielnych szczebli tej samej drabiny - modlitwy.

1. Dziękczynienie Bogu.
To, że modlitwa dziękczynienia Bogu jest na pierwszym miejscu jest znamienne. Dla wielu jest ona w całym rachunku sumienia najważniejsza . Niejednokrotnie problemy z przyjęciem łaski nawrócenia, czy jak mówimy "problemy z rachunkiem sumienia" w ogóle są wynikiem nieumiejętności, czy po prostu braku dziękczynienia.
Dziękczynienie zasadza się na świadomości daru - na fundamentalnej świadomości, że wszystko co otrzymałem jest łaską. W postawie dziękczynienia objawia się nasza pokora wobec Stwórcy, który nieustannie obdarza nas nas darem życia. Stajemy z wdzięcznoscia wobec daru zbawienia, odkupienia, wobec daru spotkania z Jezusem Chrystusem. Postawa wdzięczności otwiera nas na prowadzenie przez Ducha Świętego, nie pozwala kierować nami nieuporządkowanym uczuciom i przywiązaniom. Postawa wdzięczności pozwala również kształtować relacje z bliźnim. Pozwala nam widzieć ich jako dar Boży co eliminuje wszelką zazdrość, niechęć, a relacje przepełnia miłością.W codziennym rachunku sumienia dziekujmy za wszystko co wydarzyło się danego dnia; nie zapominajmy jednak o wdzięczności za dary, którymi Pan obdarza nas stale jak dar życia, zdrowia, pracy itd.
W początkowej fazie "nauki" rachunku sumienia może być pomocne zatrzymanie się tylko na pierwszym punkcie modlitwy. Pomoze to kształtować - wyrabiac w sobie postawę wdzięczności, o którą w przyszłości może nie być łatwo.

2. Prośba o światło Ducha Świętego.
Bóg jest tym, który zna prawdę o nas. On nas przenika i zna, wie kiedy chodzimy i stajemy (Ps. 139) Prośba o światło jest decyzją poznania prawdy o swoim wnętrzu, o przyczynach swoich zachowań. tylko w Duchu Świętym jest to mozliwe, my bowiem sami z siebie po części tylko poznajemy (1 Kor 13, 9 - 12) Prośba o światło powinna dotyczyć dni, który obejmujemy modlitwą. Chcemy oczami Jezusa spojrzeć na wydarzenia, które przeżyliśmy.

3.Refleksja nad zdarzeniami.
Teraz jesteśmy zaproszeni do refleksji nad poruszeniami i stanami duszy, które towarzyszyły nam w ciągu dnia. To centralny "punkt rozeznawczy" w rachunku sumienia. To w tym czasie stawiamy sobie pytania czy przeżywane przezemnie stany duszy były wynikiem mojego zaniedbania, pójścia za głosem Złego czy wierności Bogu - odpowiedzi na Jego działanie. Komu dałem więcej miejsca w dzisiejszym dniu - kogo bardziej słuchałem - własnych myśli, Ducha Świętego , czy ducha złego?
W tym momencie odkrywamy mechanizmy działające w naszym życiu - dobra i zła. Jesli w swoim działaniu byliśmy wierni Bogu - dziękujmy, jeśli nie - prośmy o przebaczenie.

4. Prośba o przebaczenie. Ten punkt jest ściśle złączony z poprzednim - w którym odkryliśmy (lub nie) śaldy swojej niewierności łasce Bożej. Czujemy się przynagleni przez miłość płynącą z Krzyża Chrystusa - miłość odkupieńczą - by prosić o przebaczenie i miłosierdzie względem nas.
Prośmy o przebaczenie braku wdzięczności, zaufania czy w kontekście modlitwy za złe wykorzystanie czas niewierność w niej, niesystematyczność, zbyt łatwe uleganie pokusie zniechęcenia, rozproszeniom itd.

5. Podjęcie woli Bożej - postanowienie poprawy.
Teraz nastepuje moment konkretnych decyzji. Oczywiście nie chodzi tu o dziecinne "to się nigdy nie powtórzy..." - możemy być pewni że przynajmniej kilka razy... Poprzez poznanie mechanizmów - przyczyn mojego nieuporządkowania, niewierności czy grzechu Pan zaprasza do pracy nad nimi.
Jeśli zatem widzisz, że powodem twojej złej relacji z drugim człwiekiem jest brak wdzięczności Bogu za dar jego życia, brak modlitwy za niego działaj w tym kierunku itd.
Wiele razy kiedy klękasz do modlitwy, gdy wchodzisz we własne wnętrze odkrywasz w sobie dużą wewnętrzną wrzawę. Trudno jest ci się wyciszyć wejść w głębokie spotkanie z Panem. Powracają różne doświadczeni, wspomnienia, mysli minionego dnia. Podczas każdej modlitwy uznasz je za rozproszenia i postarasz się ich pozbyć. Inaczej jest w rachunku sumienia. Podczas tej modlitwy wszystko co jest w twoim wnętrzu, co ci w duszy gra" ma stawać się przedmiotem modlitwy.
Nie staraj się na początku na siłeprzywoływać zdarzeń z minionego czasu metodą: 7.00 - śniadanie, 8.00 - praca, itd. Zatrzymaj się najpierw nad tym co nadal pozostaje w tobie. Nad tym co wciąż powoduje rezonans. Niech twoja modlitwa będzie diagnozą tego wszystkiego co dobija się do twojej świadomości.
Ważnym elementem modlitwy rachunkiem sumienia jest regularność. Każdy z nas winien znaleźć swój własny rytm modlitwy. Kiedy wieczorem jesteśmy zbyt zmęczeni by reflektować nad przeżyciami całego dnia, spróbujmy znaleźć inny moment. Być może kościół stojący przy drodze z pracy będzie dobrym miejscem? By stopniowo wchodzić w regularna modlitwę rachunkiem sumienia możesz najpierw rozpocząć od refleksji odprawionej co tydzień. Postaraj się wygospodarować podczas weekendu na przykład pół godziny na zastanowienie się i dialog z Bogiem na temat minionego czasu.
Poprzez różnorodne doświadczenia naszego życia Bóg wychowuje nas ku otwartości i uległości na działanie Jego Ducha. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić jak bardzo inwestuje On w nasze wychowanie! Cały problem tkwi w tym by to dostrzegać, by coraz bardziej poddawać się temu wychowaniu, tej obróbce - by wzrastać. Modlitwa rachunku sumienia jest w tym doskonałą pomocą.

Autor: schl. Krzysztof Augustyniak SJ

Data utworzenia: 12.04.2008 08:11
Ostatnie zmiany: 07.02.2009 16:19
Kategoria : Nauczanie
Strona czytana 8536 razy


Drukuj Drukuj


UWAGA
Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7.30, 9.00, 11.00 (dla dzieci), 18.00

DNI POWSZEDNIE:
7.30, 18.00

Parafia Chrystusa Króla
Filmy
Szukaj
Licznik odwiedzin

   odwiedzin

   online

^ Góra ^